Dokumenty školy

Zápis do prvního ročníku

Níže naleznete veškeré formuláře dokumentů týkajících se zápisu žáků do první třídy či případného odkladu povinné školní docházky. Uvedené dokumenty jsou platné pro zápis konaný 26. dubna 2023.

 1. Pozvánka k zápisu
 2. Organizace a průběh zápisu
 3. Žádost o přijetí ke vzdělávání
 4. Zápisní list žáka
 5. Žádost o odklad povinné školní docházky
 6. Odklad povinné školní docházky – doporučení lékaře
Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023

Prázdniny:

   • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
   • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
   • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023
   • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 20. února do 26. února 2023
   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
   • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Ostatní dokumenty

Důležité formuláře:

 • Žádost o uvolnění z výuky na jeden den – vyplní zákonný zástupce a předá třídnímu učiteli. Formulář ke stažení pdf.
 • Žádost o uvolnění z výuky na více dní – vyplní zákonný zástupce a žádost se podává k rukám ředitele školy. Formulář ke stažení pdf.
 • Dotazník pro žáky základní školy – obsahuje důležité informace o žákovi a jeho zákonných zástupcích. Vyplňuje se na začátku školního roku nebo při nástupu žáka na naši ZŠ v průběhu školního roku. Formulář ke stažení pdf.

 

Aktuální verze ŠVP:

Aktualizovaný ŠVP (Školní Vzdělávací Program) naleznete pdf.

Výroční zprávy
 • Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete pdf.
 • Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 zde
 • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 zde