Dokumenty školy

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023

Prázdniny:

   • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
   • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
   • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023
   • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 20. února do 26. února 2023
   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
   • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Ostatní dokumenty

Důležité formuláře:

 • Žádost o uvolnění z výuky na jeden den – vyplní zákonný zástupce a předá třídnímu učiteli. Formulář ke stažení pdf.
 • Žádost o uvolnění z výuky na více dní – vyplní zákonný zástupce a žádost se podává k rukám ředitele školy. Formulář ke stažení pdf.
 • Dotazník pro žáky základní školy – obsahuje důležité informace o žákovi a jeho zákonných zástupcích. Vyplňuje se na začátku školního roku nebo při nástupu žáka na naši ZŠ v průběhu školního roku. Formulář ke stažení pdf.

 

Aktuální verze ŠVP:

Aktualizovaný ŠVP (Školní Vzdělávací Program) naleznete pdf.

Výroční zprávy
 • Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete pdf.
 • Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 zde
 • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 zde