Dokumenty školy

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách ve středu 1. září 2021

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Prázdniny: 

   • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.  
   • Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. 
   • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022
   • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 14. 2. – 20. 2. 2022    
   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
   • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Školní řád
Ostatní dokumenty

Důležité formuláře:

 • Žádost o uvolnění z výuky na jeden den – vyplní zákonný zástupce a předá třídnímu učiteli. Formulář ke stažení pdf.
 • Žádost o uvolnění z výuky na více dní – vyplní zákonný zástupce a žádost se podává k rukám ředitele školy. Formulář ke stažení pdf.
 • Dotazník pro žáky základní školy – obsahuje důležité informace o žákovi a jeho zákonných zástupcích. Vyplňuje se na začátku školního roku nebo při nástupu žáka na naši ZŠ v průběhu školního roku. Formulář ke stažení pdf.

 

Aktuální verze ŠVP:

Aktualizovaný ŠVP (Školní Vzdělávací Program) naleznete pdf.

Výroční zprávy
 • Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete pdf.
 • Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 naleznete zde.