Dokumenty školy

Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025

Níže naleznete veškeré formuláře dokumentů týkajících se zápisu žáků do první třídy či případného odkladu povinné školní docházky. Uvedené dokumenty jsou platné pro zápis konaný 16. dubna 2024.

 1. Pozvánka k zápisu
 2. Organizace a průběh zápisu
 3. Žádost o přijetí ke vzdělávání
 4. Zápisní list žáka
 5. Žádost o odklad povinné školní docházky
 6. Odklad povinné školní docházky – doporučení lékaře
Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách ve pondělí 4. září 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

Prázdniny:

   • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
   • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
   • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024
   • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 26. února do 3. března 2024
   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
   • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Ostatní dokumenty

Důležité formuláře:

 • Žádost o uvolnění z výuky na jeden den – vyplní zákonný zástupce a předá třídnímu učiteli. Formulář ke stažení pdf.
 • Žádost o uvolnění z výuky na více dní – vyplní zákonný zástupce a žádost se podává k rukám ředitele školy. Formulář ke stažení pdf.
 • Dotazník pro žáky základní školy – obsahuje důležité informace o žákovi a jeho zákonných zástupcích. Vyplňuje se na začátku školního roku nebo při nástupu žáka na naši ZŠ v průběhu školního roku. Formulář ke stažení pdf.

 

Aktuální verze ŠVP:

 • Aktualizovaný ŠVP (Školní Vzdělávací Program) naleznete zde.
 • Dodatek k platnému ŠVP zde.
Výroční zprávy
 • Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 zde
 • Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 zde
 • Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 zde
 • Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 zde
 • Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 zde
 • Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 zde
 • Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 zde
 • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 zde
 • Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 zde