Kontakty

Ředitel školy

Mgr. Karel Strnad
telefon: 481 655 808 / mobil: 737 212 722
email: karel.strnad@zsriegra.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Vavřenová
telefon: 481 655 809
email: hana.vavrenova@zsriegra.cz

Ekonomický úsek

Iva Jandurová
telefon: 481 623 731 / 604 539 647
email: iva.jandurova@zsriegra.cz

Blanka Nyklíčková
telefon: 481 623 732 / 604 539 647
email: blanka.nyklickova@zsriegra.cz

Marcela Volšičková
telefon: 481 655 825 / 604 539 647
email: marcela.volsickova@zsriegra.cz

Metodik prevence

Mgr. Iva Koucká
telefon: 481 655 819
email: iva.koucka@zsriegra.cz

Školní družina

Lucie Macáková
telefon: 481 655 813
email: lucie.macakova@zsriegra.cz

Martina Rydvalová
telefon: 481 655 811
email: martina.rydvalova@zsriegra.cz

Výchovný poradce

Mgr. Karel Strnad
telefon: 481 655 808 / 737 212 722
email: karel.strnad@zsriegra.cz

Školní jídelna

Gabriela Greenwoodová
telefon: 481 655 833
email: jidelna.zsriegra@seznam.cz

Vedoucí ŠJ
telefon: 481 655 833  /  737 212 721

Školník

Radoslav Bareš
telefon: 737 196 204

Třídní učitelé

1.A Mgr. Renáta Enklerová
481 655 835
renata.enklerova@zsriegra.cz

1.B Mgr. Michaela Enklerová
481 655 835
michaela.enklerova@zsriegra.cz

2.A Mgr. Irena Bartušková
481 655 837
irena.bartuskova@zsriegra.cz

3.A Mgr. Nina Ryplová
481 655 837
nina.ryplova@zsriegra.cz

3.B Mgr. Hana Kulhánková
481 655 837
hana.kulhankova@zsriegra.cz

4.A Mgr. Josef Brunclík
481 655 839
josef.brunclik@zsriegra.cz

4.B Mgr. Martina Šikolová Bartošová
481 655 836
martina.sikolova@zsriegra.cz

5.A Mgr. Barbora Pastorková
481 655 816
barbora.pastorkova@zsriegra.cz

5.B Mgr. Lenka Maturová
481 655 816
lenka.maturova@zsriegra.cz

6.A Mgr. Iva Koucká
481 655 819
iva.koucka@zsriegra.cz

7.A Mgr. Dana Andrejsková
481 655 818
dana.andrejskova@zsriegra.cz

7.B Mgr. Daniela Zatloukalová
481 655 820
daniela.zatloukalova@zsriegra.cz

8.A Mgr. Jana Hejduková
481 655 826
jana.hejdukova@zsriegra.cz

8.B Mgr. Denisa Šimonová
481 655 819
denisa.simonova@zsriegra.cz

9.A Mgr. Kateřina Švitorková
481 655 815
katerina.svitorkova@zsriegra.cz

9.B Mgr. Iva Srbová
481 655 823
iva.srbova@zsriegra.cz

Asistenti pedagoga

Jana Jechová
481 655 816
jana.jechova@zsriegra.cz

Ruslana Mejsnarová
481 655 827
ruslana.mejsnarova@zsriegra.cz

Učitelé bez třídnictví

Bc. Markéta Böhmová
481 655 836
marketa.bohmova@zsriegra.cz

Ing. Jiří Čapka
481 655 815
jiri.capka@zsriegra.cz

Lucie Gore
481 655 820
lucie.gore@zsriegra.cz

Mgr. Eva Holatová
481 655 821
eva.holatova@zsriegra.cz

Mgr. Taťána Kousalová
481 655 818
tatana.kousalova@zsriegra.cz

Ing. Jaroslava Mikulová
481 655 818
jaroslava.mikulova@zsriegra.cz

Mgr. Dana Müllerová
481 655 827
dana.mullerova@zsriegra.cz

Bc. Zuzana Vlachová
481 655 826
zuzana.vlachova@zsriegra.cz

Mgr. Hana Vavřenová
481 655 809
hana.vavrenova@zsriegra.cz

Speciální pedagog

Mgr. Markéta Nečaská
481 655 827
marketa.necaska@zsriegra.cz

Adresa

Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily,
příspěvková organizace,
Jizerská 564,
513 01 Semily

Telefon

Kancelář:
481 655 800   /   481 623 731

Jídelna:
737 212 721   /   481 623 736

i

IČO

00854841

Bankovní spojení:

MONETA MB a.s.
č.ú. 233400574/0600

Datová schránka:

4ew3uua