Systém BAKALÁŘ

    E-mail OUTLOOK

   Microsoft TEAMS

   Systém STRAVA.CZ

   Náš FACEBOOK

17. 1. 2022

Informace k plošnému testování od 17. 1. 2022

 • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 • testují se i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • v případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby
 • testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu
 • v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel
 • v ranní družině se žáci netestují

Informace k opatřením souvisejících s onemocněním covid-19

Pravidla pro chod školy vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 (manuál) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nadále platí:  

 • dodržování přísných hygienických pravidel –  osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;
 • pravidelné větrání;
 • omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;
 • zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);
 • do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.    

Zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte

Škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod. Předpokládáme, že je v zájmu rodičů, aby se  jejich dítě účastnilo výuky.


2. 1. 2022

Informace k preventivnímu antigennímu testování

Vážení rodiče

Od začátku roku se mění podmínky pro testování žáků na školách. Proto zveřejňujeme následující dvě přílohy, které obsahují podrobnější informace.

 • Příloha 1 – Informace pro školy a školská zařízení ke změnám mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022
 • Příloha 2 – Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 – leták pro rodiče

21. 12. 2021

Přání z družinky

Milí rodiče, učitelé, žáci, kamarádi.

Protože je doba taková, jaká je, tak si pro Vás školní družinka připravila malé překvapení. Chtěli bychom Vám popřát za celou naši školu krásné a pohádkové Vánoce, plné radosti a pohody. Do nového roku přejeme dostatek času pro naše nejbližší, hodně zdraví štěstí a lásky.

Video najdete zde

Prosincové číslo školního časopisu

Dnes vyšlo nové číslo školního časopisu. Přečíst si jej můžete zde.

Adresa

Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily,
příspěvková organizace,
Jizerská 564,
513 01 Semily

Telefon

Ředitel:
737 212 722   /   481 655 808

Kancelář:
481 655 800   /   481 623 731

Jídelna:
737 212 721   /   481 623 736