Školní družina

Školní družina ve školním roce 2023/2024

 

Informace ze školní družiny k provozu ve školním roce 2023/2024

Přidány platné dokumenty školní družiny:

  • Školní vzdělávací program školní družiny – aktualizace ke dni 24. 1. 2024 (odkaz)
  • Vnitřní řád školní družiny – aktualizace ke dni 24. 1. 2024 (odkaz)

Aktuální informace – leden 2024

  • Nové informace k platbám za školní družinu (odkaz)
  • Dodatek ke směrnici stanovující poplatek za školní družinu (odkaz)

Se začátkem nového školního roku zveřejňujeme následující aktuální dokumenty:

  1. Informace pro rodiče o provozu školní družiny (odkaz)
  2. Přihláška k pravidelné denní docházce do školní družiny (odkaz)
  3. Informace k platbám za školní družinu (odkaz)
  4. Provozní doba školní družiny ve školním roce 2023/2024 (odkaz)
  5. Roční plán činnosti školní družiny (odkaz)
  6. Vnitří směrnice o stanovení podmínek úplaty za školské služby ve školní družině (odkaz)