Přijímací řízení

Na tomto místě budeme postupně přidávat aktualizované informace pro žáky a rodiče žáků, kteří v letošním školním roce budou podávat přihlášku na střední školu či víceleté gymnázium. Informace jsou velmi důležité, proto doporučujeme pravidelně tuto sekci sledovat.


Aktuálně 28. 1 2022 – DŮLEŽITÉ!

Informace k přihláškám na střední školy

Do 28. 1. 2022 žáci dostanou „Závazné rozhodnutí“. Pokud žák nebyl v tuto dobu ve škole, lze si formulář stáhnout na tomto odkazu.

 • zde napíšete dvě střední školy, na které se bude Vaše dítě hlásit
 • vzor vyplnění „Závazného rozhodnutí“ naleznete zde
 • pořadí škol = termín přijímacích zkoušek (škola na 1. místě = 1. termín přijímacích zkoušek)

Do 8. 2. 2022 odevzdat vyplněné „Závazné rozhodnutí“ třídnímu učiteli.

Pokud by se Vám to podařilo odevzdat dříve, byli bychom rádi, bude více času na tisk přihlášek.

8. 2. – 9. 2. 2022 – tisk přihlášek na střední školu. Tisk přihlášek zajistí škola

10. 2. – 11. 2. 2022 – vyzvednutí přihlášek u ředitele školy (13:30 – 14:00h po oba dny)

 • přihlášky se budou vydávat proti podpisu
 • v případě, že nebude žák ve škole, vyzvedne přihlášku zákonný zástupce žáka

14. 2. – 28. 2. 2022 – odeslání přihlášky na střední školy

 • odeslání přihlášek je plně na zákonném zástupci žáka
 • doporučujeme odeslat přihlášku doporučeně (v ruce budeme mít podací lístek pro případ, že by se přihláška ztratila)

Přihlášky na střední školu:

 • rodiče a žák podepíší přihlášky na přední straně
 • zkontrolují, zda jsou všechny údaje správné
 • rodiče zajistí povinnou lékařskou prohlídku (pokud ji střední škola vyžaduje) – razítko a vyjádření pediatra na přední straně přihlášky
  • s pediatrem je dobré se předem domluvit
  • úkon u pediatra je zpoplatněný
 • jakmile budete mít orazítkovanou přihlášku od pediatra, je připravená k odeslání

​Přidáno 5. 10. 2021

 • Informační leták „Bubliny“ Libereckého kraje – stručné informace o přijímacím řízení zde
 • Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2021-22 zde
 • Informace Ministerstva školství k přijímacímu řízení zde
 • Informace k přihláškám na střední školy zde
 • Termíny přijímacích zkoušek zde
 • Vzor přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou zde
 • Vzor přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky zde