Přijímací řízení

Na tomto místě budeme postupně přidávat aktualizované informace pro žáky a rodiče žáků, kteří v letošním školním roce budou podávat přihlášku na střední školu či víceleté gymnázium. Informace jsou velmi důležité, proto doporučujeme pravidelně tuto sekci sledovat.

​Přidáno 27. 9. 2022

  • Informační leták „Bubliny“ Libereckého kraje – stručné informace o přijímacím řízení zde
  • Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2022-23 zde
  • Informace Ministerstva školství k přijímacímu řízení zde
  • Informace k přihláškám na střední školy zde
  • Termíny přijímacích zkoušek zde
  • Informace pro žáky a rodiče žáků 9. ročníků – termíny zde
  • Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce 2023 zde
  • Zápisový lístek – informace zde
  • Vzor přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou zde
  • Vzor přihlášky na střední školu bez talentové zkoušky zde