GDPR – povinně zveřejňované informace

V dokumentu, který naleznete zde, naleznete informace o tom jak a v jakých případech se mohou ostatní subjekty obracet na naši školu v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR).

Jmenování pověřence

Dne 25. května 2018 byl, v souladu s ustanovením zákona, jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Dopis, oznamující jeho jmenování Úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete zde.